Agromarket


Vítejte na stránkách firmy Agromarket

Firmu jsme založili zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 2750, datum zápisu 18.2.1991.

Udržitelnost

Firma Agromarket se hlásí ke společenské zodpovědnosti , k zachování přírodních zdrojů pro budoucí generace. Zachování přírodních zdrojů a životního prostředí ve smyslu udržitelného jednání jsou součástí firemní kultury.

Strategie udržitelnosti

Strategie udržitelnosti firmy Agromarket obsahuje kompletní řetězec recyklace materiálu na kompostárně Dolínek CZS00950:

Strategie udržitelnosti firmy Agromarket obsahuje procesy, které bezprostředně souvisí s životním cyklem organiky, včetně ekologických aspektů : energetická a materiální efektivita, emise škodlivých látek , biologický přínos , sociální témata jako ochrana práce a zdraví, kvalifikace a spokojenost zaměstnanců.

Realizace strategie udržitelnosti

Realizace strategie udržitelnosti vychází z požadavků zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, úřadů, obcí, sdružení a spolků.

Dlouhodobý cíl udržitelnosti

Dlouhodobý cíl udržitelnosti je pro nás dosažení udržitelného zacházení s přírodními zdroji – kompostováním , kde vracíme organické látky zpět přírodě .Provoz firmy užívá alternativní pohony ostrovní systém/ slunce , vítr/ , ekologický pohon dopravní techniky na CNG a elektro. Pojem udržitelnosti je tak převeden do praxe provozu kompostárny Dolínek CZS00950. Využíváme přírodních zdrojů k ochraně klimatu.