+420 603 414 692

Vítejte na stránkách firmy Agromarket

Firmu jsme založili zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 2750, datum zápisu 18.2.1991.

Udržitelnost

Firma Agromarket se hlásí ke společenské zodpovědnosti, k zachování přírodních zdrojů pro budoucí generace. Zachování přírodních zdrojů a životního prostředí ve smyslu udržitelného jednání jsou součástí firemní kultury.

Strategie udržitelnosti

Strategie udržitelnosti firmy Agromarket obsahuje kompletní řetězec recyklace materiálu na kompostárně Dolínek CZS00950:

  • Příjem bioodpadu / z údržby zeleně/
  • Zpracování bioodpadu-kompostováním
  • Výroba kompostu,zemin a substrátů
  • Prodej
  • Logistika
  • Používání produktu / v zemědělství a zahradnických službách/ pro růst rostlin
  • Vznik bioodpadu /z údržby zeleně,v zemědělství/
  • Logistika
  • Příjem biodpadu & recyklace

Strategie udržitelnosti firmy Agromarket obsahuje procesy, které bezprostředně souvisí s životním cyklem organiky, včetně ekologických aspektů : energetická a materiální efektivita, emise škodlivých látek, biologický přínos, sociální témata jako ochrana práce a zdraví, kvalifikace a spokojenost zaměstnanců.

Realizace strategie udržitelnosti

Realizace strategie udržitelnosti vychází z požadavků zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, úřadů, obcí, sdružení a spolků.

Dlouhodobý cíl udržitelnosti

Dlouhodobý cíl udržitelnosti je pro nás dosažení udržitelného zacházení s přírodními zdroji – kompostováním , kde vracíme organické látky zpět přírodě. Provoz firmy užívá alternativní pohony ostrovní systém/ slunce, vítr/, ekologický pohon dopravní techniky na CNG a elektro. Pojem udržitelnosti je tak převeden do praxe provozu kompostárny Dolínek CZS00950. Využíváme přírodních zdrojů k ochraně klimatu.

Ceníky

Ceník služeb

Služby

Zahrady
Služby - zahrady

Zahrady

více zde
Odpady
Služby - odpady

Odpady

více zde
Zeminy
Služby - zeminy

Zeminy

více zde