+420 603 414 692

Příjem gastro a bio odpadu

Kompostárna s roční kapacitou 2700tun přijímá bioodpad ze spádové oblasti Praha a okolí od obcí a firem. Evidence odpadu je prováděna v programu EVI s ročním hlášením ISPOP. Oprávnění k nakládání s odpady:Rozhodnutí-souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů č.j.:091082/2014/KUSK OŽP/Sk

Příjem odpadů dle Katalogu:
020103, 020106, 020304, 020401, 020601, 020701, 020702, 030101, 030105, 030301, 190805, 200108, 200125, 200201, 200302, 200307

Výroba substrátů je certifikovaná.

Krajský úřad Středočeského kraje přidělil identifikační číslo: CZS00950