+420 603 414 692

Zahrady

Nedílnou součástí naší firmy jsou sadové úpravy a výsadby především ve městech a obcích.

Firma provedla a provádí řadu velkých výsadeb okrasných dřevin a alejových stromů po celé ČR.

Realizujeme sadové úpravy pro investory, na základě poptávky provádíme ocenění realizace dle prováděcí dokumentace zadavatele a následnou realizaci výsadby zeleně logistických parků, náměstí, zahrad a zelených střech rodinných domů a firemních objektů. Ve volné krajině provádíme revitalizaci zeleně a výsadbu biocenter.

Samozřejmostí je odbornost při výsadbách, která uspokojí i náročné i speciální přání investora. Jistotou pro investory v oblasti veřejných zakázek jsou reference o naší firmě, záruka minimální 3 leté garance na provedené výsadby. Zároveň nabízíme rozvojovou údržbu na založenou zeleň a stromy stávající včetně odborných rad i konzultací co se týče vývoje a zdravotního stavu dřevin.

Firma spolupracuje s certifikovanými výrobci rostlin a s odborníky a soudními znalci v oboru dendrologie a posuzování zdravotního stavu výsadeb.